" alt="美术宝">

商务合作电话

400-6366-360

首页> 头条> 趣玩美术>【爆炸】你们省有多少万人和你竞争?数据太惊人了!!

【爆炸】你们省有多少万人和你竞争?数据太惊人了!!

2018-06-19  11826次阅读趣玩美术

引言:本篇文章《【爆炸】你们省有多少万人和你竞争?数据太惊人了!!》来自《趣玩美术》频道,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有 也请大家一并阅读!

111.gif

///// 美术宝 /////

各省历年高考人数汇总及历年录取率

大部分省市高考人数

呈上涨趋势,

由此可见,

竞争将会越来越激烈。

但是这些数据你知道吗?

小编带你来Look!


1.gif


全国2012—2018年各省高考人数

省/市

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

河南

98.3万

86.3万↑

82万↑

77.2万↑

72.4万↓

71.63万↓

80.5万↑

广东

75.8万

75.7万↑

73.3万↓

75.4万↓

75.6万↑

72.7万↑

69.2万↑

四川

62万

58.3万↑

57.13万

超57万

57.17万↑

54万↑

53.8万↑

山东

59.2万

58.3万↓

60.2万↑

69.61万↑

55.8万↑

50万↓

51万↓

安徽

49.9万

49.9万↓

50.99万↓

54.6万↑

52.7万↑

51.1万↑

50.6万↓

河北

48.6万

43.6万↑

42.31万↑

40.48万↓

41.82万↓

44.98万↓

45.93万↓

湖南

45.2万

41.1万↑

40.16万↑

38.99万↑

37.8万↑

37.3万↑

35.2万↓

贵州

44.1万

41.2万↑

37.38万↑

33.05万↑

29.27万↑

24.78万↓

24.8万↑

广西

40万

36.5万↑

33万余↑

近31万↓

31.5万↑

29.8万↑

28.5万↓

江西

38万

36.5万↑

36.06万↑

35.46万↑

32.59万↑

27.43万↑

26.9万↓

湖北

37.4万

36.2万↑

36.14万↓

36.84万↓

40.27万↓

43.8万↓

45.7万↓

江苏

33万

33万↓

36.04万↓

39.29万↓

42.57万↓

45.1万↓

47.4万↓

陕西

31.9万

31.9万↓

32.8万余↓

34.4万↓

35.3万↓

36.65万↓

37.53万↓

浙江

30.6万

29.1万↓

30.74万↓

31.79万↑

30.86万↓

31.3万↓

31.6万↑

山西

30.5万↓

31.7万↓

33.9万↓

34.22万↑

34.16万↓

35.8万↓

36.1万↑

云南

30万

29.3万↑

28万↑

27.21万↑

25.59万↑

23.6万↑

21万↓

甘肃

27.3万↓

28.5万↓

29.6万余↓

30.38万↑

29.7万↑

28.3万↓

29.6↓

重庆

25万

24.7万↓

24.88万↓

25.54万↑

25.06万↑

23.5万↑

23万↑

内蒙古

19.5万↓

19.8万↓

20.11万↓

18.4万↓

18.8万↓

19.3万↑

18.95万↓

新疆

20.7万

18.4万↑

16.61万↑

16.05万↓

16.26万↑

15.87万↑

15.47万↑

福建

20万

18.8万↑

17.5万↓

18.93万↓

25.5万

25.5万↑

25万↓

辽宁

18.5万↓

20.8万↓

21.82万↓

22.51万↓

23.9万↓

25.4万↓

25.6万↑

黑龙江

16.9万↓

18.8万↓

19.7万↓

19.8万↓

20.4万↓

20.8万↓

21万↑

吉林

15万

14.3万↓

14.85万↓

13.76万↓

16.02万↑

15.9万↓

16.2万↓

宁夏

6.9万

6.9万

6.9万↑

6.7万↑

6.4万↑

5.87万↓

6.02万↑

北京

6.3万

6万↓

6.12万↓

6.8万↓

7.05万↓

7.27万↓

7.3万↓

海南

5.8万

5.7万↓

6.04万↓

6.2万↑

6.1万↑

5.6万↑

5.5万↑

天津

5.5万↓

5.7万↓

约6万↓

6.1万↓

约6万

6.3万↓

6.4万↓

上海

5万

5万+

约5.1万

5.1万↓

5.2万↓

5.3万↓

5.5万↓

青海


4.6万↑

4.5万↑

4.2万↑

3.97万↓

4.06万↑

3.8万↓

西藏

2.5万↓

2.8万↑

2.4万↑

2.1万↑

1.96万↑

1.89万↓

1.9万↑


全国1977—2017年高考人数和录取率统计

年份

高考人数

录取人数

录取率

2018

975万

-

-

2017

940万

700万

74.46%

2016

940万

705万

75%

2015

942万

700万

74.3%

2014

939万

698万

74.3%

2013

912万

694万

76%

2012

915万

685万

75%

2011

933万

675万

72%

2010

946万

657万

69%

2009

1020万

629万

62%

2008

1050万

599万

57%

2007

1010万

566万

56%

2006

950万

546万

57%

2005

877万

504万

57%

2004

729万

447万

61%

2003

613万

382万

62%

2002

510万

320万

63%

2001

454万

268万

59%

2000

375万

221万

59%

1999

288万

160万

56%

1998

320万

108万

34%

1997

278万

100万

36%

1996

241万

97万

40%

1995

253万

93万

37%

1994

251万

90万

36%

1993

286万

98万

34%

1992

303万

75万

25%

1991

296万

62万

21%

1990

283万

61万

22%

1989

266万

60万

23%

1988

272万

67万

25%

1987

228万

62万

27%

1986

191万

57万

30%

1985

176万

62万

35%

1984

164万

48万

29%

1983

167万

39万

23%

1982

187万

32万

17%

1981

259万

28万

11%

1980

333万

28万

8%

1979

468万

28万

6%

1978

610万

40.2万

7%

1977

570万

27万

5%v


2018年全国高考报名考生人数

达到975万人

比去年增加35万人

其中

河南98.3万

比去年整整多了12万

居全国第一

小伙伴看到这些数据

吓到了吗?


2.gif


-END-

总有一个人知道你问题的答案

共解决  9,100,526  个问题