" alt="美术宝">

商务合作电话

400-6366-360

首页> 头条> 合格线> 【联考】宁夏2019年美术类艺术统考一分段统计表

【联考】宁夏2019年美术类艺术统考一分段统计表

2019-05-21  4942次阅读 合格线

引言:本篇文章《【联考】宁夏2019年美术类艺术统考一分段统计表》来自《合格线》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有 也请大家一并阅读!


111.gif

///// 美术宝 /////


宁夏省美术联考一分一段表


美术与设计学类
分数段累计人数
   270分以上14
   269分以上16
   268分以上19
   267分以上24
   266分以上30
   264分以上36
   263分以上38
   262分以上45
   261分以上55
   260分以上62
   259分以上71
   258分以上78
   257分以上87
   256分以上97
   255分以上115
   254分以上121
   253分以上128
   252分以上139
   251分以上169
   250分以上185
   249分以上193
   248分以上198
   247分以上219
   246分以上242
   245分以上257
   244分以上266
   243分以上275
   242分以上297
   241分以上325
   240分以上351
   239分以上367
   238分以上386
   237分以上410
   236分以上464
   235分以上499
   234分以上509
   233分以上521
   232分以上555
   231分以上607
   230分以上651
   229分以上680
   228分以上708
   227分以上749
   226分以上810
   225分以上847
   224分以上872
   223分以上891
   222分以上945
   221分以上1017
   220分以上1068
   219分以上1091
   218分以上1118
   217分以上1178
   216分以上1255
   215分以上1304
   214分以上1329
   213分以上1353
   212分以上1415
   211分以上1505
   210分以上1582
   209分以上1615
   208分以上1643
   207分以上1701
   206分以上1783
   205分以上1840
   204分以上1872
   203分以上1898
   202分以上1960
   201分以上2039
   200分以上2100
   199分以上2126
   198分以上2153
   197分以上2198
   196分以上2266
   195分以上2318
   194分以上2347
   193分以上2375
   192分以上2407
   191分以上2462
   190分以上2497
   189分以上2521
   188分以上2541
   187分以上2568
   186分以上2592
   185分以上2622
   184分以上2645
   183分以上2666
   182分以上2682
   181分以上2692
   180分以上2700
180分以下301


总有一个人知道你问题的答案

共解决  10,960,561  个问题