" alt="美术宝">

商务合作电话

400-6366-360

首页> 头条> 录取查询> 山东师范大学2016年录取查询情况进程表

山东师范大学2016年录取查询情况进程表

2016-07-08  22203次阅读 录取查询

引言:本篇文章《山东师范大学2016年录取查询情况进程表》来自《录取查询》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有 也请大家一并阅读!

 

(查询身份证最后一位X请使用大写)

查询点击:查询入口

 

省份

类别

备注

提前批

高水平

一批次

二批次

其他1

其他2

山东

艺术类点击查询

点击查询

7.21

 

免费师范

7.9

综合评价

7.9

 

北京

 

 

 

7.21

 

 

 

天津

 

 

7.17

 

 

 

 

河北

艺术7.9

 

7.19

 

 

 

 

山西

 

 

 

7.29

艺术

7.27

 

 

内蒙古

 

 

7.13

7.19

 

国家专项

7.12

 

辽宁

 

 

7.23

艺术

7.17

 

 

 

吉林

 

 

7.17

 

 

 

 

黑龙江

 

 

7.19

 

 

国家专项

7.13

 

上海

 

 

7.24

 

 

 

 

江苏

7.15

 

7.18

 

 

 

 

浙江

 

 

 

8.1

艺术二批

7.13

体育一批

7.15

 

安徽

 

 

7.21

 

体育本科

7.14

国家专项

7.12

艺术二批

7.14

福建

7.8

 

 

 

7.10

 

 

江西

 

 

7.19

 

 

 

 

河南

 

 

7.19

 

 

 

 

湖北

 

 

7.20

 

 

 

 

湖南

艺术

7.23

 

7.20

 

 

国家专项

7.12

 

广东

 

 

7.20

 

艺术7.11

 

 

广西

 

 

7.13

 

 

 

 

海南

 

 

7.18

 

 

 

 

重庆

 

 

7.20

 

 

国家专项

7.13

 

四川

 

 

7.18

 

 

国家专项

7.11

艺术待定

贵州

 

 

7.27

 

 

 

 

云南

 

 

7.25

 

 

 

 

西藏

 

 

 

 

 

 

 

陕西

 

 

7.19

 

 

 

 

甘肃

7.8

 

7.24

 

 

 

 

青海

 

 

7.23

 

 

 

 

宁夏

 

 

7.20

 

国家专项

7.13

 

 

新疆

 

总有一个人知道你问题的答案

共解决  10,045,077  个问题