" alt="美术宝">

首页> 头条> 录取查询> 山东师范大学2016年录取查询情况进程表

山东师范大学2016年录取查询情况进程表

2016-07-08  22149次阅读 录取查询

 

(查询身份证最后一位X请使用大写)

查询点击:查询入口

 

省份

类别

备注

提前批

高水平

一批次

二批次

其他1

其他2

山东

艺术类点击查询

点击查询

7.21

 

免费师范

7.9

综合评价

7.9

 

北京

 

 

 

7.21

 

 

 

天津

 

 

7.17

 

 

 

 

河北

艺术7.9

 

7.19

 

 

 

 

山西

 

 

 

7.29

艺术

7.27

 

 

内蒙古

 

 

7.13

7.19

 

国家专项

7.12

 

辽宁

 

 

7.23

艺术

7.17

 

 

 

吉林

 

 

7.17

 

 

 

 

黑龙江

 

 

7.19

 

 

国家专项

7.13

 

上海

 

 

7.24

 

 

 

 

江苏

7.15

 

7.18

 

 

 

 

浙江

 

 

 

8.1

艺术二批

7.13

体育一批

7.15

 

安徽

 

 

7.21

 

体育本科

7.14

国家专项

7.12

艺术二批

7.14

福建

7.8

 

 

 

7.10

 

 

江西

 

 

7.19

 

 

 

 

河南

 

 

7.19

 

 

 

 

湖北

 

 

7.20

 

 

 

 

湖南

艺术

7.23

 

7.20

 

 

国家专项

7.12

 

广东

 

 

7.20

 

艺术7.11

 

 

广西

 

 

7.13

 

 

 

 

海南

 

 

7.18

 

 

 

 

重庆

 

 

7.20

 

 

国家专项

7.13

 

四川

 

 

7.18

 

 

国家专项

7.11

艺术待定

贵州

 

 

7.27

 

 

 

 

云南

 

 

7.25

 

 

 

 

西藏

 

 

 

 

 

 

 

陕西

 

 

7.19

 

 

 

 

甘肃

7.8

 

7.24

 

 

 

 

青海

 

 

7.23

 

 

 

 

宁夏

 

 

7.20

 

国家专项

7.13

 

 

新疆